De grondlegger

Dr. Moshé Feldenkrais (1904 Rusland – 1984 Israël) heeft een bewogen leven geleid. Toen hij 15 jaar oud was is hij vanuit Rusland naar het toenmalige Palestina gelopen om daar het latere Israël mee te helpen opbouwen. Hij verdiende de kost met landmeetkundig en cartografisch werk en studeerde wiskunde. In de jaren dertig voltooide hij in Parijs zijn studie in elektrotechniek en machinebouw. Hij promoveerde in toegepaste fysica en begon in het laboratorium van F. Joliot-Curie aan het Franse kernenergieprogramma mee te werken. In 1940 vluchtte hij voor de Duitse nationaal-socialisten naar Engeland waar hij als onderzoeker voor de marine werkte. Uiteindelijk keerde hij in 1951 naar Israël terug.

M. Feldenkrais was in zijn jeugd al geïnteresseerd in wapenvrije vechtkunsten. In 1929 publiceerde hij in het Hebreeuws zijn eerste boek over jiujitsu en zelfverdediging. In Parijs ontmoette hij Dr. Jigorno Kano, kreeg als een van de eerste Europeanen de zwarte band in judo, en richtte de eerste judoclub in Parijs op. Verder hield hij ontzettend van voetballen waaraan hij helaas een ernstige knieblessure overhield.

Deze functiebeperking werd het begin van een meer dan 40-jarig experiment rond het menselijke leren en bewegen. Hij hield zich intensief bezig met anatomie, biomechanica en gedragsfysiologie. Hij observeerde zijn eigen functioneren met en zonder pijnfases. Hij bestudeerde intensief het gedrag en bewegen van zuigelingen en kleine kinderen.

Zo ontwierp hij talloze lessen waarin ongekende sensomotorische mogelijkheden van het spier– en zenuwstelsel onder de loep genomen werden.

In het Feldenkrais Instituut in Tel Aviv bracht hij de methode in praktijk. Hij werkte met musici, toneelspelers, atleten, mensen met uiteenlopende klachten en kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Internationaal wordt zijn pionierswerk tot vandaag de dag enorm gewaardeerd.

Verdere informatie:

NIEUW! www.feldenkrais-biographie.de/videos (Duitstalig).